perma
Raccords

Rallonges 

Rallonges G 

Rallonge 30 mm G1/4e x G1/4i<br />
Rallonge 30 mm G1/4e x G1/4i
Matériel : laiton
Art. No.: 104854
Rallonge 45 mm G1/4e x G1/4i<br />
Rallonge 45 mm G1/4e x G1/4i
Matériel : laiton
Art. No.: 104855
Rallonge 45 mm G1/4e x G1/4i<br />
Rallonge 45 mm G1/4e x G1/4i
Matériel : inox
Art. No.: 104887
Rallonge 75 mm G1/4e x G1/4i<br />
Rallonge 75 mm G1/4e x G1/4i
Matériel : laiton
Art. No.: 104856
Rallonge 75 mm G1/4e x G1/4i<br />
Rallonge 75 mm G1/4e x G1/4i
Matériel : inox
Art. No.: 104888
Rallonge 115 mm G1/4e x G1/4i<br />
Rallonge 115 mm G1/4e x G1/4i
Matériel : laiton
Art. No.: 104857
Rallonge 16 mm G1/8e x G1/8i<br />
Rallonge 16 mm G1/8e x G1/8i
Matériel : nickelé laiton
Art. No.: 101576
Rallonge 36 mm G1/8e x G1/8i<br />
Rallonge 36 mm G1/8e x G1/8i
Matériel : nickelé laiton
Art. No.: 101577

Rallonge R 

Rallonge 50 mm R1/8e x G1/4i<br />
Rallonge 50 mm R1/8e x G1/4i
Matériel : laiton
Art. No.: 109848

Rallonges M 

Rallonge 14 mm M6x0,75e x M6i<br />
Rallonge 14 mm M6x0,75e x M6i
Matériel : inox
Art. No.: 116291
Rallonge 30 mm M6x0,75e x M6i<br />
Rallonge 30 mm M6x0,75e x M6i
Matériel : inox
Art. No.: 116292
Rallonge 14 mm M6e x M6i<br />
Rallonge 14 mm M6e x M6i
Matériel : inox
Art. No.: 116293
Rallonge 30 mm M6e x M6i<br />
Rallonge 30 mm M6e x M6i
Matériel : inox
Art. No.: 116294
Rallonge 50 mm M6e x G1/4i<br />
Rallonge 50 mm M6e x G1/4i
Matériel : inox
Art. No.: 109697
Rallonge 75 mm M10x1e x G1/4i (laiton)
Rallonge 75 mm M10x1e x G1/4i (laiton)
Matériel : laiton
Art. No.: 108923
Rallonge 115 mm M10x1e x G1/4i<br />
Rallonge 115 mm M10x1e x G1/4i
Matériel : laiton
Art. No.: 108924

Rallonge UNF 

Rallonge 50 mm 1/4 UNFe x G1/4i<br />
Rallonge 50 mm 1/4 UNFe x G1/4i
Matériel : inox
Art. No.: 109854